EU Projekt

Home / EU Projekt

“Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj”

 

Naziv projekta: Izgradnja i opremanje SKY BEACH Aparthotel****I Restaurant I Bar&Lounge
Naziv korisnika: SKY BEACH APARTMENTS d.o.o.
Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 11.419.399,00 HRK
Dodijeljena bespovratna sredstva: 5.160.525,90 HRK (45%)
Projekt je sufinanciran iz: 
Europski fond za regionalni razvoj
Razdoblje provedbe projekta: 
03.02.2017 – 03.11.2018
Opći cilj projekta: 
Doprinijeti povećanju konkurentnosti sektora turizma u Republici Hrvatskoj
Specifični cilj projekta:
Povećanje tržišnog udjela i konkurentnosti poduzeća izgradnjom novog turističkog objekta
Kratki opis projekta: 
Investicija se odnosi na izgradnju aparthotela s 4* u naselju općini Marina, s dodatnim sadržajem koji će poslovanje poduzeća značajno diverzificirati od ostatka turističke ponude općine Marina. Aparthotel će raditi tijekom cijele godine, zapošljavati će više od 10 djelatnika (prema broju sati rada) i u potpunosti se uklapa u razvojne strategije kako lokalne, tako i na razini županije i države.

Očekivani rezultati i učinci projekta u trećoj godini nakon završetka projekta:

  • Kreiranje 10 novih radnih mjesta temeljem sati rada
  • Dostizanje godišnje popunjenosti smještajnih kapaciteta novog hotela izgrađeno u sklopu projekta od 53,30%
  • Trajanje turističke sezone novo izgrađeno hotela minimalno 12 mjeseci
  • Povećanje prihoda poduzeća od prodaje u turizmu za 2179%
Više informacija o samom projektu zainteresirani mogu dobiti na e-mail adresi toni.katic@sky-beach.com, kontakt osoba Toni Katić
Više informacija o strukturnim fondovima dostupno je na internetskoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr.
Sadržaj materijala isključiva je odgovornost SKY BEACH APARTMENTS d.o.o.